pexels-pixabay-271667

ראשית על הצרכן לבדוק האם יש לו מד מים דיגיטלי או אנלוגי. במונה מים אנלוגי (בעל צג של מחוגים בד"כ) אין צורך באישור לשבת. במונה מים דיגיטלי (בעל צג דיגיטלי) יש צורך במנגנון שבת ואישור לשבת. ניתן לבדוק אם מד המים הוא דיגיטלי או אנלוגי מול המועצה או העיריה. הגוף שאחראי על אספקת המים.

מראש

 • מה? על פי החוק כל צרכן רשאי לבקש מונה מים דיגיטלי מאושר לשבת ללא עלות נוספת. שימו לב! יש לפנות לכתובת הרלוונטית במקום מגוריכם כדי לקבל מד מאושר שכן ברירת המחדל במקומות רבים היא מד מים שמחלל שבת!
 • ממי רוכשים? מקבלים ללא עלות מהמועצה או העיריה. הגוף שאחראי על אספקת המים.
 • עלות? ללא עלות.
 • איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת
 • למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.
 • איך אדע שהתקינו לי מונה מותאם לשבת? באישור עצמו יש הנחיה כיצד לזהות ויזאולית מנגנון מותאם לשבת

בדיעבד

 • מה? במידה ויש לצרכן מונה מים דיגיטלי שאינו מאושר לשבת- על פי החוק צרכן רשאי לדרוש החלפה למד מים כשר.
 • ממי רוכשים? מקבלים ללא עלות מהמועצה או העיריה. הגוף שאחראי על אספקת המים.
 • עלות? ללא עלות.
 • איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת
 • למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.
 • איך אדע שהתקינו לי מונה מותאם לשבת? באישור עצמו יש הנחיה כיצד לזהות ויזאולית מנגנון מותאם לשבת.

מידע משפטי

חובתה של חברה להתקין ולהפעיל מערכת המאפשרת שידור תדיר של נתוני קריאה ממדי-מים אל החברה (בפסקה זו – מערכת קריאה מרחוק), ובלבד, שבכללים לפי פסקה זו ייקבעו הוראות לעניין האפשרות להתקין ולהפעיל במערכת קריאה מרחוק מנגנון להשבתה מוחלטת של הפעילות החשמלית במערכת בימי מנוחה, כדי להתחשב בזכותו של צרכן לקיים את ימי המנוחה לפי דתו או עדתו; (מדי מים – סע' 99, 4 ,א)

מפרט הלכתי

מוני מים משמשים את חברות המים לחישוב הצריכה של כל צרכן ולחיוב בתשלום. בעבר היו מוני המים מורכבים מגלגלי ספרות מכניים, ועובדים היו עוברים ביניהם מדי חודש ורושמים את צריכת המים. כיום מוני המים הם דיגיטליים, והם משדרים את הנתונים שנאגרים בהם אל מחשבי החברה.

ישנם כמה סוגי מדי מים, המכנה המשותף של אלה שמאושרים על ידי מכון צומת, הוא התקיימות שלושה פרמטרים מרכזיים: 1. המדידה נעשית על בסיס הכלל של שינוי זרם או תדר, ולא על ידי כל סגירת מעגל חשמלי. 2. תצוגת המדידה למשתמש נעשית רק כל 100 ליטרים, כך שאין פסיק רישא ב'כתיבה'. או שהצג נדלק לזמן קצר אחת לכמה שניות, והשינוי יוצג רק בהדלקה הבאה, דהיינו פסיק רישא בגרמא בדרבנן. 3. שידור הנתונים נעשה בזמנים קבועים, ללא כל השפעת המשתמש. בעבר אושרו מכשירים שהדליקו נורת לד, אחת לעשרות רבות של ליטרים. ההיתר נסמך על הכלל של ספק פס"ר בדרבנן.[14]

[14] להרחבה נוספת בנושא כולו, ראו: הרב ישראל רוזן, סערה במדי מים אלקטרוניים, אמונת עתיך 98 (טבת תשע"ג) עמ' 65-58.

ללא שם

בבניין

יש לקבל הדרכה מהמכון על מנת לייצר צרכן מדומה למערכת שיפעל רק בשבת. אחרי התקנה המכון מגיע לאשר את המערכת כדי לוודא שהיא עומדת בכל התנאים לשבת.

מראש

מה? לוודא מול הקבלן שספק האינסטלציה פעל על פי הוראות ההתקנה של המכון ושהמכון בא לבדוק את ההתקנה ונתן אישור ספציפי למשאבה בבניין.

מי מתקין? ספק אינסטלציה.

איך הוא מתקין? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת.

איך יודעים שהוא התקין בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? מפרט הנחיות + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 1500+ נסיעות

.

בדיעבד

מה? להזמין באופן פרטי טכנאי אינסטלציה שיפעל על פי הנחיות המכון כדי להתקין צרכן מדומה. ולקרוא לבודקי המכון לבדוק את תקינות ההתקנה.

מי מתקין? טכנאי אינסטלציה.

איך הוא מתקין? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת.

איך יודעים שהוא התקין בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? מפרט הנחיות + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי – 1500 + נסיעות

בבית פרטי או לדירה ספציפית-

מה? ניתן להתקין באופן עצמאי פיקוד שבת על משאבה קיימת (מראש או בדיעבד).
יש לקנות מהמכון את ההתקן יחד עם הוראות ההתקנה ולהתקין ע"י טכנאי באופן עצמאי.

ממי רוכשים? את הפיקוד עצמו ממכון צומת, את ההתקנה באופן פרטי מול טכנאי אינסטלציה.

מה צריך לבדוק מראש? שהמשאבה היא משאבה מסוג ON/OFF.

מי מתקין? טכנאי אינסטלציה.

איך הוא מתקין? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת.

עלות? עלות פיקוד שבת (הכולל שעון אסטרונומי) ללא התקנה- 1600 ₪.

איך יודעים שהוא התקין בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? מפרט הנחיות + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי – 1500 + נסיעות

מפרט הלכתי

בבנייני קומות (ולעתים אף בבתים פרטיים), קיים צורך להגביר את לחץ המים, מפני שלחץ המים העירוני אינו מספיק עבורן. לשם כך, משתמשים באחד מכמה מנגנונים:

(א) הידרופור: מתקינים מיכל מים בבנין, בד"כ בתחתית הבנין, ובצידו משאבה הדוחסת לתוכו מים בלחץ גבוה. הזרימה בברזים בדירות היא ממיכל זה וע"י הלחץ המצוי בו. בעצם, כל פתיחת ברז בדירה כלשהיא נעשית באמצעות משיכת מים מהמיכל והקטנת הלחץ בו. בנקודת לחץ מסוימת מתחילה המשאבה לפעול שוב ולמלא את הלחץ החסר. יחידת הפיקוד המודדת את הלחץ קרויה פרסוסטט, בדומה לתרמוסטט שהיא יחידה המושפעת מטמפרטורה.

יש מקום לגישה מקלה שתתיר את השימוש בהידרופור בשבת, משום שעל כל שימוש ושימוש, אין ודאות שהוא אכן מפעיל את המשאבה: ייתכן שהיא כבר מופעלת על ידי דייר אחר, וייתכן שהיא לא תופעל כלל. ובדומה להיתרו של הרשז"א[15] לפתוח דלת מקרר למרות ההיתכנות של הפעלת המקרר בפעולה זו.

דעה מחמירה מצביעה על האפשרות שאדם ידיח כלים בביתו בשטף מים, ובאותה עת איש מלבדו לא משתמש במים במבנה, ואז, (כמעט) ברור שבעת ההדחה הלחץ יקטן במיכל האגירה ברמה כזו שהמשאבה תתחיל לפעול ולדחוס מים בהתאם לפרסוסטט.

שתי השאלות העיקריות שמשפיעות על השאלה האם להחמיר או להקל, הן: (א) האם מדובר בתוצאה שיש בה איסור דאורייתא, או רק איסור דרבנן. (ב) מה הסיכוי להפעלה מיידית ע"י 'האדם הסביר' לפי כמות המים שהוא נזקק להם בפעם בודדת? מתקני קירור, למשל, וכן משאבות, נחשבים בעיני פוסקים רבים כאיסור דרבנן בלבד. לכן, במקרר רבו המקילים לפתחו בכל עת ללא חשש להפעלה שאולי תיגרם ע"י הפתיחה.

בנוגע לשאלה הראשונה, לדעה העיקרית בבית המדרש, אין איסור תורה בהפעלת מכשיר חשמלי בשבת. בנוגע לשאלה השנייה, אי אפשר לקבוע מסמרות. יש בתים שבהם מיכל הלחץ קטן יחסית, ואז קיים סיכוי רב שכל הדחת כלים בשבת, דיה להפעיל מחדש. אכן, מי שרוצה להקל ולומר שאין כאן הבדל עקרוני ממקרר – הרשות בידו. מי שרוצה להדר מעט יוכל לשלב מנגנון 'המשכת המצב' של מכון 'צומת' (תמורת כמה מאות שקלים הניתן להתקנה פשוטה ע"י כל חשמלאי או טכנאי 'מבין'). שיטה זו זהה עקרונית למקרה הרווח להתיר להסיט זיזים בשעון שבת כך שהמצב הנוכחי יתמשך ויתארך יותר ממה שהיה קודם.

(ב) אגירה עילית: שיטה זו נפוצה למדי ברבי קומות. על הגג בנויה בריכת מים גדולה, ממש מגדל-מים פרטי בחדר סגור. כל הדירות מקבלות מים מבריכה זו ב'נפילה חופשית', גרביטציונית. המים ממלאים את הבריכה בלחץ המשאבות העירוניות או במשאבות נוספות של הבניין המזרימות מים כלפי מעלה. בריכות אלו אינן סגורות הרמטית והן פתוחות לאטמוספירה, ממש כמו מגדל המים הציבורי. יש בהם מצוף, או אלקטרודת גובה, הדואגים להפסקת משאבת המילוי כאשר הבריכה מלאה.

בשיטה זו, כאמור, הדירות מקבלות את המים בלחץ גרביטציוני. אך דא עקא, שהקומות העליונות אינן זוכות ללחץ מספיק, בשל קרבתן לבריכה. עמוד המים כלפיהם אינו גבוה דיו ליצור מפל לחץ. אפשר לחיות כך, אבל הטכנולוגיה מציעה את שירותיה באמצעות משאבות הדוחפות מים לקומות אלו, והפעם המשאבה דוחפת כלפי מטה. משאבות אלו אינן פועלות ברציפות אלא לפי ה'ביקוש'. בדרך כלל הן מפוקדות ע"י רגש זרימה המפעיל את המשאבה בהתאם לצריכת המים.

רגש הזרימה המקובל, שבו אנו דנים, משנה את מהירות המשאבה ואת ההספק שלה לפי רמת זרימת המים בכל רגע נתון. כלומר, אם אין שום צריכת מים – המשאבה מושבתת. אם יש זרימה חלקית – המשאבה מסתובבת במהירות (תדר) מסוים. אם הזרימה עולה או יורדת – משתנה תדר המשאבה ועמו מהירות הסיבוב והספיקה.

והנה, נבוא חשבון מן המבט ההלכתי ומהי השפעת האדם הצורך מים? זיקת האדם למשאבה המעלה מים לבריכה איננה מהווה בעיה הלכתית. כמות המים בבריכה היא גדולה והאדם הפותח ברז בביתו לא צריך לחשוש שמא הוא ה'קש ששובר את גב הגמל' והוא מוציא את ליטר המים האחרון הגורם למשאבה לפעול מחדש. כשם שלא מחמירים ביחס להשפעה הרחוקה על מגדל המים העירוני או משאבות ה…כנרת, כך גם ההשפעה המצטברת על 'מגדל המים' הפרטי בבניין. גם המחמירים אינם נמנעים מלהיכנס למשל לאולם ממוזג בשבת למרות השפעה רחוקה ומצטברת על הטמפרטורה בעת פתיחת  הדלת, וגרימת הפעלה מחדש של מערכת המיזוג.

נותרה, אפוא, שאלת השפעת דיירי הקומות העליונות על רגש הזרימה המשפיע על המשאבה הדואגת ללחץ מים בדירתם. יש להסדיר כי בשבת המשאבה תעבוד ברציפות כל השבת, בספיקה נמוכה ביותר, ע"י התקנת מעקף שבו המים מוזרמים כל השבת מן הבריכה חזרה אליה, בקצב נמוך אך כזה שרגש הזרימה חש, ולכן המשאבה מופעלת כל השבת בתדר נמוך. הערה: אם יש יותר ממשאבה אחת, מוצע להסתפק בשבת באחת בלבד.

) משאבה לחץ בתחתית הבנין: ישנם בנינים בהם אין מאגר מים, תמורתו יש משאבה הדוחפת מים, הבאים מהרשת העירונית, כלפי מעלה. על פי רוב משאבה זו עובדת בעזרת תדר משתנה. הבעיה והפתרון דומים למקרה בסעיף הקודם (אגירה עילית) אלא שכאן הבעיה נוגעת לכל דיירי הבנין, ולא רק לקומות העליונות.

(ד) בתים פרטיים: לעתים שכונות של בתי קרקע מסוימות מוקמו במקום בו לחץ המים העירוני נמוך יחסית. במקרים אלו מחברים משאבה לכל בית בנפרד. משאבות אלו יעבדו בדר"כ בשיטת on/off. מאחר וצריכת המים של הדייר תפעיל, קרוב לודאי, את המשאבה בכל שימוש, יש צורך להתקין פיקוד שבת מתאים למשאבה זו, על מנת שתפעל באופן יזום ותדיר, ובהתאם לצורך תבוצע 'המשכת מצב'.

לסיכום:

א. בבניינים בהם מותקן 'הידרופור', דהיינו מיכל אגירה תחתון ומשאבת לחץ המופעלת באמצעות פרסוסוטט, יש לנהוג כדלהלן:

 1. יש המקילים להשתמש בשיטה זו ללא כל שינוי בין שבת לחול, ובתנאי שמיכל האגירה גדול דיו. קשה לקבוע מסמרות מפורטים בעניין הגודל. 2. מומלץ להתקין מנגנון 'המשכת מצב' הפותר את הבעיה לחלוטין, ולמהדרין.

ב. בבניינים בהם קיימת בריכת אגירה עילית, ומשאבות מגבירות את הלחץ לקומות העליונות, יש לנהוג כדלהלן:

 1. בעיה הלכתית קיימת בד"כ רק ב-2-5 הקומות העליונות (כדאי לוודא בכל בניין ספציפית). 2. אפשרות פשוטה היא לנתק לקראת שבת את רגש הזרימה, או את המתח החשמלי למשאבה, ולהסתפק גם בקומות העליונות בלחץ נפילה חופשית. 3. במידה והמשאבה בבניין היא מסוג on/off, מומלץ לחבר פיקוד שבת של צמת, המפעיל את המשאבה בזמנים קבועים, ובהתאם לצורך מאריך את משך פעילות המשאבה (עקרון 'המשכת מצב'). 4. במידה והמשאבה בבניין היא משאבה מסוג 'תדר משתנה' מומלץ להסדיר כי בשבת אחת המשאבות תעבוד בקביעות בעקבות גרימת סחרור מים קטנה, מן הבריכה חזרה לתוכה ('צרכן מדומה'). רגש הזרימה רק משנה את המהירות והספיקה של המשאבה ופעולה זו מותרת שבת על פי עקרון 'שינוי זרם חשמלי' בלבד.[16]

ג. בבניינים בהם מותקנת משאבת לחץ בתדר משתנה ללא מאגר מים, ישנה חשיבות להתקנת 'צרכן מדומה'.

ד. בבתים פרטיים בהם פועלת משאבת לחץ, הצורך, להתקנת פתרון לשבת, חריף יותר, מאחר והשפעת המשתמש חדה ביותר.

שיטה נוספת, בה נוקט מכון 'משמרת השבת', היא לנתק את חיישן הלחץ, להתקין ברז ומצוף מכניים, להתאים את הלחץ לבניין לפי שעות צריכה, לחץ קבוע אך שונה בשעות מסוימות. בכך לאפשר למשאבה לפעול במהלך השבת ללא תלות במידת הצריכה של המים בבתים. בדרך זו נוצרת בעיה של עודף לחץ המים הזורמים במשאבה, ואותו פורקים באמצעות שסתום מכני, שמלחץ מסוים נפתח ומזרים אותם בחזרה לקו האספקה. באופן זה ניתן להשתמש בזרם המים מבלי להשפיע בכך על פעילות המשאבה.

[15] שו"ת מנחת שלמה (א,י).
[16] הדברים עד כאן, ערוכים מתוך מאמרו של הרב רוזן: אספקת מים בשבת במבנים רבי קומות, פורסם באתר מכון צומת.
 דברים אלו ממשיכים את דבריו בנוגע להמשכת מצב ושינוי זרם, בגיליונות כו-כז של תחומין.

ללא שם

בבניין-

מראש

מה? יש לרכוש משאבה עם מצוף נוסף ולשלוח אותה לצומת לצורך התקנה של פיקוד שבת על המשאבה.

תנאים מקדימים לרכישה! יש לרכוש משאבה ומצוף נוסף. במידה ויש למשאבה מצוף חיצוני אין צורך במצוף נוסף. משאבה מותאמת כזו מוכרים לדוג' באלקטרו סליל.

ממי רוכשים? את המשאבה מהמשווקים השונים, את הפיקוד ממכון צומת.

עלות? עלות הפיקוד כולל התקנה במכון- 950 ₪

בדיעבד

פיקוד מותקן אך ורק על משאבה חדשה! ולא משומשת.

בבית פרטי

מראש

מה? ניתן לרכוש משאבה המאושרת לשימוש בשבת.

ממי רוכשים? עובדת איתנו כרגע רק חברה אחת בשם אמידן.

בדיעבד

לצערנו אין לנו יכולת להתאים מערכות כאלה לאחר רכישה. הבדיקה מתבצעת מול היצרן או היבואן. אפשר להפנות אלינו יצרנים ו/או יבואנים לבדיקת הדגם המוצר לצורך בדיקתו והנפקת אישור במידה והוא מותאם לשימוש בשבת.

מפרט הלכתי

במרתפים רבים קיימים כיור מים, שירותים ומקלחת. מציאות זו מעוררת צורך בהעלאת מי השופכין אל הצנרת העירונית, שנמצאת במפלס גבוה יותר. לשם כך מתקינים מיכל הצמוד לכיור או לשירותים והוא דמוי 'ניאגרה', ובו אלקטרודות גובה. כאשר המיכל מתמלא, מופעלת משאבת הסנקה כלפי מעלה.

במצב כזה, שימוש במים בשבת עשוי להפעיל את משאבת ההסנקה.

באופן עקרוני, יש דמיון בין המשאבה למקרר, שעליו כתב הרש"ז אוירבך[17] שמותר להשתמש בו גם כשאינו פועל ופתיחת הדלת עלולה להפעילו, משום שהאדם אינו מתכוון להשפיע על פעולתו והוא גם לא בהכרח ישפיע בפועל, והרי זה דבר שאינו מתכוון, ואינו פסיק רישא. ואולם יש שני הבדלים לחומרא: 1. שימוש במים מביא לפעילות חשמלית שמנקזת את המים הללו, באופן ישירה יותר מאשר פתיחת דלת של מקרר לצורך שימוש מוצרים מהמקרר, המביאה בעקיפין לכניסת אוויר חם המביא לקירור מחודש. 2. הסיכוי להפעלה מיידית של המשאבה הוא גבוה מאוד, ולכן יש יותר מקום להחמיר בזה (בבית פרטי יש קיבולת של כ-10 ליטר, כך שהסיכוי שהורדת מים בשירותים תפעיל את המשאבה הוא גבוה מאוד).

מכון צומת מאשר משאבה המבוססת על עיקרון המשכת מצב: כאשר המשאבה במצב שבת, שימוש במים אינו פועל דבר על המשאבה באופן מיידי. המשאבה פועלת באופן אוטומטי מדי 15-5 דקות למשל שנייה או שתיים, ללא תלות באלקטרודות הגובה. אם המיכל ריק, אין כל בעיה בהפעלת סרק קצרצרה זו. אם המיכל מלא, המשאבה תמשיך לפעול עד לריקונו.[18]

מנגנון השבת מתאים לכל המשאבות שהמצוף שלהם מכני (פרסוסטט) – לעת עתה, בכל המשאבות הביתיות. בבורות ניקוז מורכבת לפעמים משאבת ניקוז טבולה. כדי למנוע אי-התאמה בין המשאבה לבין מנגנון השבת (הסטנדרטי), יש לוודא שהמצוף של המשאבה יהיה מכני (on/off) ולא אלקטרוני (אלקטרודות).

ניתן להשתמש במנגנון זה גם למשאבות טבולות המשמשות לשאיבת ביוב וניקוז מים. המצוף הרגיל מנוטרל על ידי היבואן, והפעלת המשאבה בימי חול ושבת מבוצעים על ידי מצוף נוסף שמחובר ללוח הפיקוד של מכון צומת (יש להתקינו גבוה מהמשאבה כדי למנוע הפעלת המשאבה ללא מים).[19]

אפשרות נוספת, ופחות מהודרת, היא לדאוג שבור הספיגה יהיה בעל קיבולת גדולה בהרבה מכמות המים שזורמים אליו בשימוש בודד, ואז להתיר מדין דבר שאינו מתכוון ואינו פסיק רישא.

[17] שו"ת מנחת שלמה (א,י).
[18] התיאור כולו, מבוסס על דברי הרב רוזן במאמרו: 'המשכת מצב' במלאכות שבת – עקרון הלכטכני ויישומיו, תחומין כז (תשס"ז) עמ' 66.
[19] הדברים כאן מבוססים על התיאור באתר מכון צומת

ללא שם

מראש

מה? ניתן לרכוש דחסן אשפה מאושר לשימוש בשבת.

ממי רוכשים? מול החברות המשווקת.

איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת

למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.

Trucking,Loading,Docks

בדיעבד

מה? להזמין באופן פרטי את חברת התחזוקה של הדחסן שיפעלו על פי הנחיות המכון כדי להתאים את הדחסן לפעולה בשבת. ולקרוא לבודקי המכון לבדוק את תקינות ההתאמה.

מי מתאים לשבת? חברת התחזוקה של הדחסן.

איך הוא מתאים? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת בהתאמה אישית לכל לקוח.

איך יודעים שהוא התאים בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? מפרט הנחיות מותאמות אישית + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 2000 ₪ בד"כ מצריך גם רכישה של שעון אסטרונומי בעלות של 950 ₪

מפרט הלכתי

בחלק ניכר מבנייני הקומות הקיימים כיום, ישנו פיר אשפה, המאפשר השלכה של האשפה מהקומות הגבוהות דרך הפיר. על מנת לייעל את השימוש בפיר, מתבצעת מדי פעם דחיסה של האשפה. תדירות הדחיסה נקבעת על ידי חיישנים שמבחינים בכמות האשפה שנזרקה, ואחת לכמה שקיות שנזרקות, מתבצעת דחיסה. בחלק מהפירים, יש בתחתית הפיר מסוע שמסיע את האשפה לדחסן, וכן חיישן שמפריד בין סוגים שונים של פסולת.

קיימים שני סוגי חיישנים המפעילים את הדחסן. בדר"כ מותקן חיישן המונה כל שקית אשפה שנכנסת, ולאחר מספר מסוים של שקיות, הוא מפעיל את הדחסן – באופן זה, השימוש בפיר להשלכת אשפה, אסור בשבת, מאחר ובכל השלכת אשפה המשתמש סוגר מעגל חשמלי. יתכן גם חיישן שחש את נפח האשפה בפח הגדול, ורק לאחר שהתמלא על מקום מסוים, מפעיל את הדחסן. במקרה זה, יש מקום להתיר זריקת שקית אשפה לפיר, משום שכשמדובר בשקית בודדת, אין וודאות שהיא אכן תפעיל את החיישן, והרי זה דבר שאינו מתכוון, ואינו פסיק רישא. עם זאת, מדובר במציאות קרובה לפסיק רישא. בנוסף, הצטברות הפעולות מביאה להפעלה בוודאות, ואף שיש מקום להקל בזה מעיקר הדין,[20] יש בזה כדי לחזק את העדיפות של התקן שאינו תלוי כלל בפעולת האדם. בנוסף, ישנו רישום דיגיטלי שמתבצע גם בכמות שעדיין לא מפעילה את הדחסן.[21] לעיתים גם דלת הפיר היא חשמלית, ופתיחתה כמובן אסורה בשבת.

מכיוון שהמציאות מורכבת ובדר"כ מדובר בשימוש בחיישן הסוגר מעגל חשמלי, במכון צומת ממליצים ומאשרים פיר אשפה עם מצב שבת, שבמסגרתו הדחסן עובד לפי פרקי זמן, ולא לפי חיישן.

[20] כמבואר במאמרו של הרב אליעזר טויק: 'פסיק רישיה' בפעולה מצטברת, אמונת עתיך 124 (תשע"ט) עמ' 77-80.
[21] ויעוין עוד בשו"ת אורחותיך למדני (ה,סו) שהעלה להקל בהשלכת אשפה לפיר.

ללא שם

מראש

מעלית חדשה בבניין- על פי החוק במדינת ישראל בכל בניין בו ישנן שתי מעליות אחת מהן חייבת להיות מעלית שבת. מעלית שבת היא עניין מורכב המערב פעילות ונטרול של כמה וכמה מערכות פנימיות במעלית שאינן נראות למשתמש. לא כל מעלית שעולה באופן אוטומטי קומה קומה אינה מחללת את השבת!

ניתן לדרוש מחברת המעליות שבנתה את הבניין אישור רשמי ממכון צומת המאשר שהמכון בדק את המעלית והיא נמצאה כשרה לשימוש בשבת. האישור הוא אישור ספציפי לכל מעלית ומכיל את תאריך הבדיקה, המס' הסידורי של המעלית ותאריך פקיעת תוקף האישור.

חידוש אישור

אחת לשלוש שנים יש להזמין את נציג המכון לבדיקת תקינות מנגנון השבת של המעלית. מעליות הן דבר רגיש ועוברות בדיקות שגרתיות אחת לחצי שנה ותיקונים. במקרים רבים כאשר נציג המכון בא לבדוק את המעלית לצורך חידוש האישור מתגלה שבתיקון המעלית עקף הטכנאי את מנגנון השבת המותקן על המעלית והיא אינה מתפקדת יותר כמעלית שבת!

מי מתאם בדיקה של מכון צומת? ועד הבית.

עלות? בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 650 ש"ח

מה עושים במידה והמעלית לא תקינה ולא ניתן לחדש את האישור? פונים עם ההנחיות מבודק המעליות של מכון צומת לחברת התחזוקה של המעלית לטיפול בתקלות. ומזמינים שוב את נציג המכון לבדיקה חוזרת.

כמה עולה הבדיקה החוזרת? 350 ש"ח

בדיעבד

מה? ועד בית יכול לפנות לחברת הניהול של המעלית שלו ולבקש להתאימה לשבת. לאחר התאמה של המעלית יש להזמין את נציג המכון לבדיקת ההתקנה.

מי מתאים לשבת? חברת התחזוקה של המעלית.

איך הוא מתאים? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת. המכון עובד באופן שוטף עם כלל חברות המעליות בארץ. החברות יכולות לפנות ישירות אלינו ולקבל הדרכה כיצד להתאים את המעלית לשבת.

מי מתאם בדיקה של מכון צומת? ועד הבית.

איך יודעים שהוא התאים בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 700 ש"ח

מידע משפטי - הפעלת מעלית שבת בבנין ציבורי

בבניין שיש בו מעלית אחת או יותר, ולא הותקן במעלית שבו מנגנון פיקוד שבת, נדרשת הסכמה של רוב בעלי הדירות כדי להתקין במעלית מנגנון פיקוד שבת וכדי להפעיל את המעלית כמעלית שבת.
בבניין שיש בו לפחות שתי מעליות ובאחת מהן הותקן מנגנון פיקוד שבת, מספיקה דרישה של אחד מבעלי הדירות כדי להפעיל את המעלית כמעלית שבת.
בעלי הדירות הדורשים את התקנת מעלית השבת יישאו בהוצאות ההתקנה, ובעלי הדירות שדורשים את הפעלתה ישלמו עבור הוצאות האחזקה וההפעלה.

מפרט הלכתי

בשימוש במעלית בשבת, עלולים להיתקל באיסורים מכמה היבטים:

(א) חציית טור חיישנים, הממוקמים במשקופי המעלית, ובכך גורמים לדלת להיפתח או להישאר פתוחה.
(ב) נגיעה בדלת המעלית, הגורמת לה לסגת לאחור, על מנת שלא תיסגר על המשתמש, ובכך הפעלת מנועים.
(ג) פתיחת דלת כנף, לעתים כרוכה בניתוק מעגל חשמלי.
(ד) שקילת הנוסעים, במשקל דיגיטלי, בעת כניסתם למעלית. לעתים, פעולה זו כרוכה בסגירת מעגל חשמלי, ועוד. במעלית שבת העוברת את אישור מכון צמת , מטופלים כל אתגרי ההלכה הללו, על פי פסיקותיו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל.
(א) טור החיישנים מנותק.
(ב) זמזם מתריע על חיבור דלתות המעלית לחשמל, עד לזמזום, הדלת פתוחה וחיישני המגע שבה מנותקים. בתום הזמזום, אין לגעת בדלת, משום שאז חיישני המגע חוזרים לפעול. שלט מתאים מורה על כך.
(ג) טכנאי המכון מוודא ששום פעולה חשמלית לא תתבצע ע"י המשתמש במעלית.
(ד) שקילת הנוסעים לא כרוכה בסגירת מעגל חשמלי, ומתבצעת רק לאחר סגירת הדלתות, באופן שאין למעשה האדם השפעה על השקילה. כאמור, ישנם בדיקות נקודתיות נוספות.

עקב הצורך בריבוי פעולות אחזקה למעליות, נוצר בלאי של מערכת פקוד השבת (בעיקר עקב חוסר מודעות של טכנאים, שפוגעים בפיקוד השבת ללא כוונת זדון). על כן, יש לחדש את אישור המעלית בכל שלש שנים. בבניין ציבורי רב משתמשים, המלצתנו לחדש את האישור בכל שנה.

מערכת שמדליקה את האור כאשר אדם נכנס לחדר על פי זיהוי חיישנים. כדי להתאים את המערכת לשבת יש לנטרל את כל החיישנים ולגרום למערכת לעבוד באופן קבוע או אוטומטי לפי זמנים באופן מלא או חלקי.

מה צריך לבדוק מראש? לא תמיד ניתן לתכנת את המערכת בהתאם להנחיות. יש לוודא מול חברת התחזוקה של המערכת שניתן לנטרל את החיישנים ולהפעיל את המערכת לפי זמנים או באופן קבוע באופן מלא או חלקי.

מי מתאים לשבת? חברת התחזוקה של המערכת.

איך הוא מתאים? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת.

איך יודעים שהוא התאים בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? מפרט הנחיות + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 1500 ₪ פעמים רבות יש צורך גם ברכישה של שעון אסטרונומי בעלות של 950 ₪.

האם המערכת מונעת מאנשים שאינם שומרי שבת הדלקה של האור? אין חובה בהנחיות המכון לנטרל את פעילות מתגי החשמל הקבועים בקיר. כך שאדם שירצה לחלל שבת יוכל להדליק את האור, ואדם שירצה לשמור על השבת יוכל לעלות במדרגות מבלי להשפיע על פעילות החיישנים ולחלל שבת.

מידע משפטי - התקנה של תאורת שבת והפעלתה בבית משותף

כל בעל דירה בבית משותף רשאי להתקין מנגנון הפעלה אוטומטית של תאורת שבת באזורים המשותפים, מבלי להזדקק להסכמתם של שאר בעלי הדירות.
ההתקנה, האחזקה וההפעלה יהיו על חשבונו של המתקין. (כל זכות )

לפני ההתקנה של תאורת השבת, בעל הדירה המעוניין בהתקנתה נדרש:
1. למסור הודעה מוקדמת בכתב לועד הבית. אם אין ועד בית, יש למסור הודעה לכל אחד מבעלי הדירות בבניין.
2. להתחייב להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך, אם לא יהיה יותר צורך במנגנון השבת.
3. לוודא שהפעלת המנגנון לא מהווה פגיעה או מטרד לבעל דירה אחרת.
(כל זכות )

למידע נוסף ראו סעיף 59ח לחוק המקרקעין.
או בטופס כאן.

מפרט הלכתי

בחדרי מדרגות רבים, ישנם חיישני תאורה, שמזהים נוכחות של אדם בחדר המדרגות ומיד מפעילים נורה. רבים התירו את ההליכה כאשר לאדם אין שום עניין בכך, כגון שהמקום בלאו הכי מואר, משום שהגדירו את הפעולה ככזו שאינה מתייחסת לאדם.[1]

גם לשיטתם, כאשר האדם נהנה מהפעולה היא מתייחסת אליו והיא אסורה.[2] מכיוון שכך, לצערנו אין אפשרות לאשר חיישני תאורה בחדר מדרגות, ויש לדאוג לכך שבשבת התאורה לא תהיה תלויה בחיישנים, אלא תהיה באחד משלושה מצבים: כבויה, דולקת, או מופעלת על ידי שעון שבת. יש לציין שבנורות לד, עלות השימוש היא נמוכה, ואין תוספת משמעותית בצריכה החשמל בעקבות הפעלה רצופה כל השבת.

כי קיימת אפשרות לתכנן את חיישני התאורה באופן שיפעלו רק בימות החול, ובשבת תפעל תאורה מינימלית במהלך כל השבת, שצריכת החשמל שלה נמוכה והיא מאפשרת מעבר בחדר המדרגות, ולמי שאינו שומר שבת והתאורה הנמוכה אינה מספיקה לו, תהיה אפשרות להדליק ידנית את האור, באמצעות לחצן קפיצי שלחיצה עליו מדליקה את האור לדקות ספורות שלאחריהן הוא כבה מאליו. אפשרות זו בוצעה באישורנו בכמה פרויקטים.

קיימת אפשרות לתכנת את מערכת תאורת המדרגות כך שתופעל מידי זמן קבוע (נניח 5 דקות), ובמידה ומצוי אדם בחדר המדרגות התאורה תמשיך לדלוק (עקרון המשכת המצב), אלא ששיטת הפעלה זו מקצרת את חיי גוף התאורה ועל כן איננו ממליצים עליה.

 

[1] עי' בתשובת הר"ש ואזנר (תחומין כג עמ' 277; ושוב בשו"ת שבט הלוי ט,סט).

[2] בנוסח שבשבט הלוי נוסף משפט הבהרה בסוף התשובה: 'ומובן דאין זה דומה לנדון השכיח היום שדלתות בית נפתחות על ידי עין אלקטרי על ידי הנכנס לתוכו, דבזה ודאי איכפת ליה בתוצאה של כניסתו ואסור, מה שאין כן העובר ברחוב גרידא בלי שום ניחותא הנ"ל'.

תרמו להמשך מפעל המחקר והלימוד לטובת יישום ההלכה בחיים המודרניים!

המכון הינו עמותה ללא כוונת רווח העוסק במחקר מעמיק והנגשת מידע ויישומים הלכ-טכניים לציבור היהודי שההלכה חשובה לו. לצורך פעילות זו אנו מעסיקים חוקרים ומהנדסים המתמקצעים בנושאי הלכה וטכנולוגיה ונותנים מענה והתאמה למערכות ברמה לאומית, מסחרית ופרטית.