שירותי המכון - קבלנים ויזמים

בדיקה ואישור בניין

קהל יעד– ועדי בתים / חברות אחזקה / קבלנים וכדו'. שרוצים לקבל דו"ח מותאם מפורט עם הנחיות ספציפיות עבור הבניין שלהם.


עלות
12,000
5000 ש"ח (מחיר השקה!) לבניין עבור שני סיורים.

מיקום– הגעה לאתר הפרויקט.

שעות– במהלך יום העבודה. 

נוכח– עם יועץ אחד מטעם המכון.

תוצר של הסיורים-
1. סיור ראשון הנחיות מפורטות ומותאמות לפרויקט מהן הדרישות להתאמה לשבת.
2. סיור שני- בדיקה שבוצעו כל ההנחיות. במידה ובוצעו יונפק תו תקן צומת לבניין במידה ולא ניתן לקבל דוח תיקונים ולהזמין לסיור נוסף בעלות נפרדת לבדיקה חוזרת של ביצוע ההנחיות.

* סיור נוסף– 2500 ש"ח.

ליווי מלא של תהליך בניה

קהל יעד– יזמים / קבלנים וכדו'. שרוצים לקבל דו"ח מותאם מפורט עם הנחיות ספציפי עבור הבניין שלהם במהלך כל תהליך הבניה ויועץ מלוווה אישי למענה על כך שאלה שלא תהיה במהלך הדרך.

עלות24,000  12,000 ש"ח (מחיר השקה!) לבניין עבור 5 סיורים, כולל מפגש עם ספקי משנה, ליווי צמוד לשאלות והנפקת תו תקן צומת.

מיקום– הגעה לאתר הפרויקט לסיורים וליווי רצוף במיילים וטלפון בין סיור לסיור.

שעות– במהלך יום העבודה. 

נוכח– עם יועץ אחד מטעם המכון שממשיך ללוות את הפרויקט לכל אורכו.

תוצר של הליווי– 

  1. סיור ראשון הנחיות מפורטות ומותאמות לפרויקט מהן הדרישות להתאמה לשבת.
  2. סיורי ביניים- פגישות עם ספקי משנה ומעקב אחרי ביצוע ההנחיות לאורך הפרויקט.
  3. סיור חמישי- בדיקה שבוצעו כל ההנחיות. במידה ובוצעו יונפק תו תקן צומת לבניין במידה ולא ניתן לקבל דוח תיקונים ולהזמין לסיור נוסף בעלות נפרדת.

    * סיור נוסף– 2500 ש"ח.

 

טופס יצירת קשר בנושאי בנייה

תרמו להמשך מפעל המחקר והלימוד לטובת יישום ההלכה בחיים המודרניים!

המכון הינו עמותה ללא כוונת רווח העוסק במחקר מעמיק והנגשת מידע ויישומים הלכ-טכניים לציבור היהודי שההלכה חשובה לו. לצורך פעילות זו אנו מעסיקים חוקרים ומהנדסים המתמקצעים בנושאי הלכה וטכנולוגיה ונותנים מענה והתאמה למערכות ברמה לאומית, מסחרית ופרטית.