smart-3872063_1920
בקרת כניסה

מראש

יש להתקין דלת נוספת צדדית ללא קודן כניסה.

בדיעבד

יש לנטרל את המערכת של הקודן בשבת כך שהדלת לא תהיה נעולה כלל כל השבת.
שימו לב! מבחינה טכנית לא כל הדלתות ניתנות לנטרול.
אפשר לנטרל באופן אוטומטי ע"י שעון אסטרונומי. 

מפרט הלכתי

קודן כניסה הוא מערכת אלקטרונית לאבטחה, המצויה בכניסה לבנייני מגורים רבים. הקודן הוא לוח מקשים סמוך לדלת, ופתיחת הדלת אפשרית רק לאחר הזנת הקוד באמצעות המקשים. מנעול דיגיטלי דומה לקודן, והוא ממוקם בכניסה לבית המגורים. מכיוון שלחיצה על המקשים היא פעולה חשמלית, אין אפשרות לאשר קודן ומנעול דיגיטלי לבנייני מגורים בשבת, ולכן יש לנטרל את פעילותם לפני שבת (במרכזים רפואיים וביטחוניים יש מקום להקל יותר, ואכמ"ל). ישנה אפשרות נטרול קבועה, על ידי שעון אסטרונומי שמוזנים בו תאריכי השבתות ומועדי ישראל.

ללא שם

דלתות אוטומטיות

דלתות שנפתחות ונסגרות בעקבות זיהוי ע"י חיישנים של קרבה של אדם לדלת.
ישנן כמה אפשרויות לתכנות של הדלת כדי שתפעל באופן אוטומטי:

מראש

להתקין דלת נוספת דלת מכנית- מראש להוסיף דלת מכנית צדדית שבאמצעותה יכנסו הדיירים בשבת.

בדיעבד

 1. התקנת פיקוד שבת לדלת- כך שהדלת נפתחת אחת לכמה דקות באופן אוטומטי ללא תלות באדם המתקרב. ונשארת פתוחה לכמה שניות. כאשר האדם רוצה להיכנס או לצאת הוא מחכה לפתיחה האוטומטית המחזורית של הדלת. ניתן לתזמן שפעילות זו תהיה אקטיבית בשעות מסוימות ולא לאורך כל היום.
  ממי רוכשים? מכון צומת מוכר את הפיקוד וגם מתקין אותו.
  כמה זה עולה? עלות פיקוד שבת + התקנה- 5000 ₪
 1. נטרול של הדלת בשבת- כך שהדלת תהיה פתוחה לרווחה לאורך כל השבת או בשעות מסוימות. תכנות כזה יש לתאם מול חברת הדלתות על פי הנחיות המכון. יש לוודא לא רק פתיחה וסגירה של הדלת אלא גם נטרול של החיישנים והשפעה של הם על פעילות הדלת.
  מה צריך לבדוק מראש? לא תמיד ניתן לתכנת את הדלת בהתאם להנחיות. יש לוודא מול חברת הדלתות שניתן לנטרל את החיישנים ולהפעיל את המערכת לפי זמנים.
  מי מתאים לשבת? חברת התחזוקה של הדלת.
  איך הוא מתאים? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת.
  איך יודעים שהוא התאים בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.
  עלות? מפרט הנחיות + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 1500 ₪ פעמים רבות יש צורך גם ברכישה של שעון אסטרונומי בעלות של 950 ₪.

מפרט הלכתי

במקומות רבים מותקנות דלתות אוטומטיות, עם חיישנים המזהים את ידי האדם מתקרב לדלת, ונותנים לדלת הוראה להיפתח. לדעת רוב ככל הפוסקים,[24] הפעלת מכשיר חשמלי על ידי חיישן באופן מכוון נחשבת כהפעלה בידיים, ולכל הפחות כגרמא, ולכן אין לה היתר בשבת.[25] הפתרון המוצע למצבים כאלה, הוא להוסיף דלת מכנית בצד הדלת האוטומטית, וכך אכן נהוג במקומות רבים. במקומות ציבוריים, מכון צמת מתקין מנגנון הפותח את הדלת בזמנים קבועים ומאפשר שימוש בדלת המרכזית לכל אדם. לפקוד השבת מצורף 'רמזור' לתועלת המשתמשים, כשצבע הנורה המאירה מראה את מצב הדלת.

[24] ראו במאמרו של הרב ישראל רוזן: חיישנים אלקטרוניים בשבת, תחומין לה (תשע"ה) עמ' 161-153; הרב איתם הנקין, גדרי האיסור בדלת חשמלית ובשאר חיישנים בשבת – תגובה, אמונת עתיך 105, תשרי תשע"ה, עמ' 85-81; וכן בתגובתו שם 110, שבט תשע"ו, עמ' 8-7. ראו גם שו"ת מנחת אשר (א,לב) שהתיר היתרים פרטיים מסוימים בחיישנים, וראה את עצם האיסור להפעיל מכשור חשמלי בשבת על ידי חיישנים כדבר הברור מאליו.
[25] יצא מן הכלל הרב נחום רבינוביץ' (אמונת עתיך 104 עמ' 68-66; ושוב שם 112, תמוז תשע"ו, עמ' 126-124) שסבר שאם האדם מפעיל את החיישן בדרך הילוכו, הדבר מותר אף כשנעשה באופן מכוון. אך דעה זו יחידאית ואינה מקובלת להלכה, וידוע לכל ששומרי השבת בכל מקום נמנעים מלעבור בדלתות חשמליות, דבר שהרב רבינוביץ' לשיטתו כתב שאין בו איסור.

2 מנעול חכם

מראש

ניתן לרכוש מנעולים המאושרים לשימוש בשבת. בהם נבדק ונמצא שהמערכת המכנית עובדת באופן עצמאי ואינה משפיעה בשבת על הפעילות האלקטרונית של המנעול.

ממי רוכשים? מול החברות המשווקת.

איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת

למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.

בדיעבד

לצערנו אין לנו יכולת להתאים מערכות כאלה לאחר רכישה. הבדיקה מתבצעת מול היצרן או היבואן. אפשר להפנות אלינו יצרנים ו/או יבואנים לבדיקת הדגם המוצר לצורך בדיקתו והנפקת אישור במידה והוא מותאם לשימוש בשבת.

מפרט הלכתי

קודן כניסה הוא מערכת אלקטרונית לאבטחה, המצויה בכניסה לבנייני מגורים רבים. הקודן הוא לוח מקשים סמוך לדלת, ופתיחת הדלת אפשרית רק לאחר הזנת הקוד באמצעות המקשים. מנעול דיגיטלי דומה לקודן, והוא ממוקם בכניסה לבית המגורים. מכיוון שלחיצה על המקשים היא פעולה חשמלית, אין אפשרות לאשר קודן ומנעול דיגיטלי לבנייני מגורים בשבת, ולכן יש לנטרל את פעילותם לפני שבת (במרכזים רפואיים וביטחוניים יש מקום להקל יותר, ואכמ"ל). ישנה אפשרות נטרול קבועה, על ידי שעון אסטרונומי שמוזנים בו תאריכי השבתות ומועדי ישראל.

ללא שם
3 מצלמות אבטחה

מראש

לפני הרכישה- לקבל מהמכון רשימה של פונקציות שיש לוודא שיש למצלמה ו/או שניתן לתכנת אותה בצורה מסוימת לפני השבת.

אחרי הרכישה- לפעול על פי הנחיות המכון כדי להגדיר את המצלמה באופן שאינו מחלל את השבת.

בדיעבד

יש לקבל מהמכון רשימה של פונקציות שיש לוודא שיש למצלמה ו/או שניתן לתכנת אותה בצורה מסוימת לפני השבת. ולנסות לתכנת את המצלמה הקיימת על פי ההנחיות.

שימו לב! לא כל מצלמה ניתן להתאים לפעילות בשבת אבל רבות מהן כן! כדאי לשים לב מראש ולקנות מצלמה המותאמת לשבת.

מפרט הלכתי

בשנים האחרונות נעשה שימוש גובר והולך במצלמות אבטחה. הן נעשו איכותיות יותר וזולות יותר, וכך גדל השימוש בהן. כמה אתגרים העלו מקצת הפוסקים ביחס למעבר מו מצלמה כזו בשבת:

(א) כתיבה – מעבר אדם מול המצלמה משנה את התצוגה על מסך המצלמה (בד"כ קיים מסך). יש שראו בכך איסור כתיבה בשבת, או לכל הפחות ספק.[26] אמנם מאחר והתמונה עשויה להיות מוקרנת לרגע בלבד (עד שיעבור המצולם הלאה), אין כאן יותר מכתיבת ארעי. כאשר האדם החולף מול המצלמה אינו הבעלים שלה, והאזור שבו הוא נמצא איננו מסוכן וכד', מסתבר גם שיש להתייחס אל פעולות ה'כתיבה' כאל 'דבר שאינו מתכוין', והצילום הוא בבחינת 'פסיק רישא דלא ניחא ליה' בדרבנן, שהוא מותר לרוה"פ.[27] מעבר לכך, דעת הר"ש ואזנר, שכשאדם הולך לתומו, אף אם מתרחשת סביבו פעילות חשמלית האסורה מהתורה, דינו לעניין זה כ'מתעסק' ומותר לכתחילה.[28] למעשה, אפשר להתייחס לכל צילום רציף, אף זה המוקרן ברצף ע"ג מסך, כשינוי זרם בלבד, מאחר שישנו מתח חשמלי בכל פיקסל במסך, בכל רגע נתון. משמעות הצילום היא קביעת ערכי המתח החשמלי באופן שישקף נכון את התמונה. שינוי זרם באופן שכזה, מותר לכתחילה על ידי מרבית הפוסקים ואין כאן אפילו אסור כתיבה, בפשטות.

(ב) חיישן תנועה – על מנת לחסוך בצילום/שמירה בזיכרון, כך שכשמתרחש אירוע, לא יהיה צורך לדפדף שעות צילום מיותרות, פועלות מרבית המצלמות באופן כזה שרק כאשר חיישן המצלמה מזהה תמונה, הוא מפעיל את המצלמה או את פעולת השמירה בזיכרון. מקרה זה הוא חמור מעט יותר מקודמו, משום שמעבר האדם מול המצלמה מחבר, לכאורה, מעגל חשמלי של צילום או של שמירה בזיכרון. המלצתנו, במקרה כזה, היא לתכנת את המצלמה כך שתצלם ותשמור בזיכרון את כל המתרחש בשבת, ללא כל השפעת מעבר אדם. אמנם אם המצלמה מצלמת באופן רציף, ורק ניתוח התמונה מורה לשמירה בזיכרון (כאשר לניתוח התמונה יש משמעות של תנועה) יתכן והדבר מותר, משום שהשפעת האדם כאן היא עקיפה מאד.

(ג) צילום לילה – מצלמות המיועדות לצלם בחשיכה פועלות בשיטות שונות. הנפוצה שבהן היא בתחום האינפרא אדום. במקרה כזה, כאשר האדם מחשיך את המתחם בו נמצאת המצלמה הוא מעביר את מצב המצלמה ממצב צילום יום למצב צילום לילה, מעבר זה מתרחש באמצעות מיתוג חשמלי האסור בשבת.

[26] ראה תשובתו של הר"מ פיינשטיין בתחומין יד עמ' 432, וכן תשובותיהם של הרז"נ גולדברג והר"י רוזן שם בהמשך.
[27] מנוחת אהבה (ח"ב א,ז ובמקורות שציין בהערה 23).
[28] הר"ש ואזנר (תחומין כג עמ' 277; ושוב בשו"ת שבט הלוי ט,סט).

ללא שם
4 מערכות אזעקה

מראש

ניתן לרכוש מערכות אזעקה המאושרות ע"י המכון ולפעול על פי ההנחיות הכתובות באישור.

ממי רוכשים? מול החברות המשווקת.

איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת

למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.

בדיעבד

לצערנו חלק מהמערכות בנויות בצורה כזו שלא ניתן להתאים אותן לשימוש בשבת. ויש לנטרל את כל המערכת לפני כניסת השבת.
ניתן להזמין באופן פרטי את חברת התחזוקה של מערכת האזעקה שיפעלו על פי הנחיות המכון כדי להתאים את מערכת בקרת האנרגיה לפעולה בשבת במידה ויש אפשרות לנטרול השפעת האדם על חיישני המערכת בשבת! ולקרוא לבודקי המכון לבדוק את תקינות ההתאמה.

שימו לב! לא כל מערכת ניתנת לנטרול ולהפעלה בשבת!

מה צריך לבדוק מראש? האם יש אפשרות במערכת לנטרל את השפעת האדם על החיישנים.

מי מתאים לשבת? חברת התחזוקה של מערכת האזעקה.

איך הוא מתאים? על פי הוראות מפורטות שמקבלים ממכון צומת.

איך יודעים שהוא התאים בצורה טובה שאינה מחללת את ההשבת? מזמינים את המכון לבדיקה.

עלות? מפרט הנחיות + בדיקה לצורך מתן אישור ספציפי- 1500 ₪.

מפרט הלכתי

מערכות אזעקה מודרניות פועלות על סמך זיהוי תנועה בכמה אפשרויות נפוצות:

(א) חיישן מגנטי – חיישנים מגנטים מוצמדים לפתחים אותם אנו סוגרים, כאשר מישהו פותח את החלון או הדלת, תופעל האזעקה. – למצב זה יש בצומת פתרון בדמות 'ניתוק מעגל מנותק', המשית על פותח הפתח הלא מורשה גם את חיבור המעגל החשמלי בשבת.

(ב) חציית קרן חשמלית – בשני צדי פתחי הבית (חלונו או דלתות) מותקנים חיישנים אלו (או חיישן 'וילון' הדומה בפעולתו לחציית הקרן הנ"ל), כאשר אדם עובר (או מעביר יד) במרחב זה, החיישנים מזהים אותו ומפעילים את המערכת. – לחיישן זה איננו מכירים תרון ישיר, אך ראה להלן, פתרון כללי.

(ג) חיישן נפח – חיישן זה מזהה תנועה בחלל סגור ומפעיל את האזעקה.

קיימים היום בשוק מספר מערכות אזעקה, אותן אפשר לתכנת, לפני שבת, כך שיגנו רק על פתחים שאותם נסמן מראש ולא נפתח בשבת, או רק בשעות מסוימות, כך שעד אותן שעות ולאחריהן, נוכל לנוע בחופשיות במרחב הדירה. עם זאת, יש לקחת בחשבון, שבמנגנון ללא אישור שבתי, יתכנו מיתוגים חשמליים גם ללא הפעלת האזעקה..

ללא שם

תרמו להמשך מפעל המחקר והלימוד לטובת יישום ההלכה בחיים המודרניים!

המכון הינו עמותה ללא כוונת רווח העוסק במחקר מעמיק והנגשת מידע ויישומים הלכ-טכניים לציבור היהודי שההלכה חשובה לו. לצורך פעילות זו אנו מעסיקים חוקרים ומהנדסים המתמקצעים בנושאי הלכה וטכנולוגיה ונותנים מענה והתאמה למערכות ברמה לאומית, מסחרית ופרטית.