שירותי המכון- יבואנים ויצרנים

רוצים שגם המוצרים שלכם יותאמו לשימוש בשבת על ידי מכון צומת?

מכון צומת מוביל את תחום ההלכה בחיים המודרניים מזה למעלה מ40 שנה. הוא המכון הראשון שעסק בנושאי הלכה ומדינה והינו הכתובת המרכזית לשאלות בנושאי הלכה וטכנולוגיה.

צוות המכון מוביל את תחום המחקר והפיתוח בתחומי ההלכה והטכנולוגיה. ונותן ייעוץ וליווי לפרויקטים שונים ברמה לאומית, מסחרית ופרטית. 

מכון צומת מלווה פרויקטים של בניה והקמת תשתיות ברמה לאומית ופרטית. יזמים רבים פונים אלינו במטרה להתאים את המערכות שבפרויקט שלהם לשבת. לפעמים  הפניה נובעת מחובה חוקית (כגון במסגרת החוק להתאמת מעלית שבת בבניינים), לפעמים כחלק מדרישה במכרז ולפעמים מתוך רצון לפנות לקהל שומר שבת. 

פגישת ייעוץ ראשונית

קהל יעד– יבואנים או יצרנים שמעוניינים לבדוק האם ישנה היתכנות לאישור המוצר שלהם כמו שהוא לשבת או שיש צורך בפיתוח מיוחד לצורך התאמת השימוש בו.

עלות– 1500 ש"ח לשעת פגישה.

מיקום– באלון שבות או בזום.

שעות– במהלך יום העבודה. 

נוכחים– עם שני יועצים מטעם המכון, אחד מתחום ההלכה ואחד מתחום הטכנולוגיה.

מהלך הפגישה– מעבר על מפרט כללי של המוצר, הסבר כיצד עובד המוצר ודיון בסוגיות ההלכתיות העולות כתוצאה משימוש בו בשבת.

תוצר של הפגישה– חוו"ד האם ישנה היתכנות לאישור המוצר לשבת או שיש צורך בפיתוח התאמה מיוחדת על מנת לאפשר שימו בו בשבת.

אישור שימוש במוצר בשבת

קהל יעד– יבואנים או יצרנים שמעוניינים לבדוק האם המוצר שלהם כמו שהוא מאושר לשימוש בשבת.

עלות– משתנה בהתאם למורכבות המוצר.

מיקום– המוצר ישלח למעבדות המכון באלון שבות לבדיקה.

תוצר של הבדיקה

במידה והמוצר עמד בכל דרישות המכון ונמצא מתאים לשימוש בשבת- יונפק אישור חתום על ידי המכון הכולל הנחיות לשימוש במוצר בשבת. המוצר יעלה גם לאתר המכון.

במידה והמוצר לא עמד בכל דרישות המכון לצורך אישור השימוש במוצר בשבת- תישלח חוו"ד הלכ-טכנית המפרטת מדוע לא ניתן אישור למכשיר ובמידת האפשר אילו תיקונים ניתן להכניס למכשיר כדי שיוכל קבל אישור הלכ-טכני לשבת.          
במידה ובוצעו השינויים הנדרשים ניתן לשלוח את המוצר לבדיקה נוספת לצורך קבלת אישור.
בדיקה חוזרת– בעלות מופחתת מהבדיקה הראשונית. משתנה בהתאם למורכבות המוצר.

פיתוח התאמה של מוצר לשבת

קהל יעד– יבואנים או יצרנים שמעוניינים שהמכון יפתח עבורם התאמה של המכשיר לשימוש בשבת.

עלות– משתנה בהתאם למורכבות המוצר.

מיקום– המוצר ישלח למעבדות המכון באלון שבות לפיתוח.

תוצר של הפיתוח– פיתוח אב טיפוס בגרסת אלפא ובטא של מוצר מותאם לשימוש בשבת. כולל בדיקות איכות.

ליווי פיתוח התאמה של מוצר לשבת

קהל יעד– יצרנים שמעוניינים שהמכון ייעץ להם כיועץ חיצוני בתהליך פיתוח מוצר המתבצע על ידי צוות היצרן. הייעוץ הינו בתחומי הלכה וטכנולוגיה בלבד.

עלות– משתנה בהתאם למורכבות המוצר. על בסיס בנק שעות ייעוץ שמאושר בתחילת הפרויקט.

תוצר של הליווי– ליווי מלא על לפיתוח מוצר על בסיס שעות ייעוץ. בסיכום כל פגישה ישלח דו"ח מסכם ובו הנחיות או מסקנות לצורך המשך עבודת הפיתוח. ניתן לקבל גם ליווי מבחינה שיווקית הכולל פירוט של היתרון התחרותי מבחינת ההתאמה לשבת ומענה על צרכי הלקוח שומר השבת וכדו' מצוות השיווק וההסברה של המכון.

טופס יצירת קשר- יבואנים ויצרנים

תרמו להמשך מפעל המחקר והלימוד לטובת יישום ההלכה בחיים המודרניים!

המכון הינו עמותה ללא כוונת רווח העוסק במחקר מעמיק והנגשת מידע ויישומים הלכ-טכניים לציבור היהודי שההלכה חשובה לו. לצורך פעילות זו אנו מעסיקים חוקרים ומהנדסים המתמקצעים בנושאי הלכה וטכנולוגיה ונותנים מענה והתאמה למערכות ברמה לאומית, מסחרית ופרטית.